We mogen weer open!

Vanaf 1 Juni om 12:00 uur

Lees meer...

High tea de luxe of een High wine
Lees meer...

Openingstijden

Van vrijdag tot en met zondag
geopend vanaf 11:00 uur
Vanaf april woensdag tot en met zondag vanaf 11.00 uur.

Lees meer...

Disclaimer

Le Grand Jardin besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.Le Grand Jardin is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen en onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Le Grand Jardin of door u aan Le Grand Jardin middels een website van Le Grand Jardin of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt Le Grand Jardin geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Le Grand Jardin via deze website.Le Grand Jardin aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn.Le Grand Jardin garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Prijzen zijn geldig voor 2020
Leveringen geschieden onder Uniforme Voorwaarden Horeca
Kamer v Koophandel nr 18058302 Waalwijk
Rabobank Altena-Biesbosch NL 96 RABO 03015.75.789
B.T.W.nr 1221.14.292.B.01


        
 
 

Adres

  • Tuinrestaurant Le Grand Jardin
    Laagt 5a, 4286 LV Almkerk

Contact

Openingstijden

Van 1 april tot 1 oktober woensdag t/m zondag vanaf 11.00 uur.
Van 1 oktober tot 1 april vrijdag t/m zondag vanaf 11.00 uur.

Volg ons